Nieuwjaarsbrief 2024

Beste sponsors en sympathisanten,
 
Eind 2023 en na 12 jaar vervalt onze erkenning om fiscale attesten af te leveren. We zullen in februari 2024 een laatste keer fiscale attesten afleveren voor de stortingen van 2023. Voor alle giften na 01/01/2024 zal er geen attest meer afgeleverd worden.

 
Met dit bericht willen wij jullie graag bedanken voor jullie trouwe steun in de afgelopen 12 jaar. Sommigen van jullie zijn al vanaf het prille begin bij Saancho betrokken, anderen zijn later bijgekomen. Maar allemaal hebben jullie een belangrijke bijdrage geleverd aan ons doel, het ondersteunen van het onderwijs in het bergdorp Pattale in Nepal.
Jullie donaties, jullie aanwezigheid op evenementen, jullie aanmoedigingen, ze hebben allemaal geholpen om ons werk mogelijk te maken. Dankzij jullie kunnen we terugblikken op een aantal mooie initiatieven en realisaties in Nepal, samen met de lokale gemeenschap:

 • Meer dan 10 jaar betalen we 2 leerkrachten Engels in de basisschool in Pattale. Onze leraar Mahesh heeft zelfs een filmpje voor ons gemaakt: https://www.youtube.com/watch?v=2z25UMPjnRk
 • In 2012 bouwden we een stenen trap naar het schoolterrein (foto 1 en 2)
 • In 2015 ging Rita 3 maanden lesgeven in Pattale. Bij haar terugkeer is ze in Kathmandu in de aardbeving terechtgekomen. Sedert haar thuiskomst is ze zich als bestuurslid blijven inzetten voor Saancho.
 • Jolien en Elise van Educ4All gingen in 2016 een paar weken naar Pattale om de kleuterklas te pimpen. Ze hebben heel wat opleiding gegeven aan de leerkrachten over hoe je op een speelse manier aan de kinderen iets kan aanleren. Daarbij hebben ze de lokale timmerman aan het werk gezet om heel wat knutselmateriaal te maken. We hebben nog een interview met deze twee dames over hun fantastisch werk in Pattale: Educ4all in Pattale July 2016 (youtube.com)
 • Na de zware aardbeving in 2015 hebben we bijgedragen aan de bouw van 6 nieuwe aarbevingbestendige klaslokalen. Bij ons bezoek in 2016 waren er 2 van de 6 lokalen in een eindfase: https://www.youtube.com/watch?v=cNJyBsFXcCI (foto 3 en 4)
 • Via het project Raising4All was het de bedoeling om ook een school in Kalikasthan te helpen heropbouwen. Door een gebrek aan een goed contact en de vrees voor corruptie ter plaatse is dit project uiteindelijk afgeblazen.
 • Via Close The Gap (https://www.close-the-gap.org/) hebben we een aantal computers kunnen doneren.
 • Samen met Marianne Mondeel en haar project Chimding (https://chimding.nl/) betaalden we didactische opleidingen voor alle leerkrachten van Pattale
 • We hebben een kleine collectie kinderboeken meegenomen voor het begin van een schoolbibliotheek. Dankzij de samenwerking met Chimding is er een biblokaal dat maandelijks bezocht en in orde gebracht wordt door de bibliothecaris van de secundaire school in een naburig dorp Kerung (in opdracht van Chimding) (foto 5 en 6)
 • Met “Cerebral Palsy” (https://www.cpnepal.org/) hebben we in 2018 een lokale fysiotherapeut aangeworven en opgeleid om in  Pattale en omstreken in gezinnen met kinderen met een mentale handicap therapie te geven aan ouders en kinderen om hen meer zelfredzaam te maken. Dit initiatief is later omwille van corona stopgezet. (foto 7 en 8)
 • In de paasvakantie van 2019 gingen we met 14 naar Nepal, met een bezoek aan Pattale. Het werd een onvergetelijk avontuur … (foto 9 en 10)
   

We willen jullie ook informeren over enkele belangrijke veranderingen die er aankomen.
Eind 2023 en na 12 jaar vervalt onze erkenning om fiscale attesten af te leveren. We zullen in februari 2024 een laatste keer fiscale attesten afleveren voor de stortingen van 2023. Voor alle giften na 01/01/2024 zal er geen attest meer afgeleverd worden.
Wat de activiteiten in België betreft: we hebben jarenlang elke zomer een Nepaldag georganiseerd. De bedoeling was om iedereen de kans te geven om ons beter te leren kennen en om onze vriend Deepak te ontmoeten. Deepak zit sedert het begin van de corona in Amerika en heeft momenteel geen plannen om terug naar Nepal te gaan. Dat betekent dat we hem voorlopig ook niet meer in België zullen terugzien. Ondertussen neemt zijn neef Dilli de rol van contactpersoon op. Hij was al eerder financieel beheerder van Sewa Saancho Nepal en zal ook in de toekomst de betalingen aan de leerkrachten in Pattale blijven beheren.
Onze activiteiten in België zijn sedert corona zo goed als stil gevallen: geen Nepaldag, geen kerstmarkten, geen verkoop van traditionele Nepalese kledingstukken en accessoires meer. Enkel de verkoop van wijn en champagne is tijdens de coronacrisis nog doorgegaan. Jammer genoeg zijn we door omstandigheden dit jaar ook hier niet aan toegekomen.
Concreet betekent dit dat we vanaf 01/01/2024 geen inkomsten meer verwachten op onze rekening en dat we met de huidige reserve nog een aantal jaren de leraars in Pattale kunnen betalen.
Als iemand van jullie een waardig goed doel in Nepal heeft dat binnen onze algemene doelstelling van Saancho ligt (onderwijs en armoedebestrijding), dan willen we dat zeker in overweging nemen om onze reserve aan te spreken en het Saancho verhaal in schoonheid af te sluiten.
We willen jullie nogmaals bedanken voor jullie steun en wensen jullie veel succes in de toekomst.
 
Het Saancho team
Liane, Rita, Patrick, Karin
 

Foto: 
Datum: 
januari, 2024